O blogu i lijepom ponašanju
Naputak o blogu i lijepom ponašanju


Blog, duhom zamišljenog i perom izmišljenog, lika imenom HomoLudens, nastao je u potrebi njegova tvorca da iznese svoje mišljenje o nekim stranputicama i naginjanjima društva čiji je pridruženi član. Jasno, isti je svjestan da previše tmine šteti pogledu i vidu pa je svojoj priči dodao i poglavlja o vedrim očitovanjima duha kroz aspekte kulture koja mu je prvi rod. Sve objavljeno ostaje u domeni osobna mišljenja i mašte zahvaljujući kojoj ovaj blog stvara tipični antijunak atipična štiva. Tvorac ovih stranica i glavnog antijunaka koji se muči s društvom i društvo s njime, ne očekuje niti želi apsolutno slaganje s onime iza čega stoji i pojavom i inatom, no isto tako očekuje i civilizirano ophođenje komentatora, bez obzira jesu li u svojstvu slučajnih prolaznika, slijepih putnika ili možebit gaje neke lucidne simpatije za ove retke, a koji također raspolažu tek osobnim mišljenjem kojega su slobodni iznijeti, ali ne i nametati kao jedino ispravno i postojeće onemogućavajući time pluralizam i pravo drugoga na slobodu mišljenja i govora. Ne morate znati ustav da biste se uljuđeno ponašali.

* * *

Tvorac se ograđuje od osobina svoga antijunaka i svih onih zaključaka koje bi njegovo ponašanje moglo izazvati u čitatelja, a posebice gnuša od mogućnosti komparacije jer žive dvije odvojene priče u dvije različite dimenzije. Iz tog razloga nije moguće u potpunosti spoznati niti jednoga od njih, a kamoli upoznati, stoga poštujte njihovu distancu od bilo kojeg aspekta bliskosti sa stvarnim svijetom.

* * *

Tvorac ovoga bloga i pripadajućeg mu antijunaka odbija svaku pomisao na nominiranja ili nagrade jer piše da bi namirio svoje duhovne potrebe pa mu ih nikakva ovozemaljska dobra kojima je moguće odrediti cijenu ne mogu zamijeniti i može ih čak smatrati uvredom zbog pokušaja da ga se materijalizira i odredi mu cijena u društvu u kojemu se samo zrak ne doživljava kao stvar. Jedina nagrada ovim stranicama jest da ih se prihvaća s poštovanjem kao što to zaslužuje svako nadahnuće.

* * *

Ukoliko bilo tko od posjetitelja ovih stranica ima potrebu citirati bilo koji od članaka ili dijelova članaka s bloga (a da nije jasno naznačeno kako pripada drugom autoru), molimo da se prethodno zatraži pristanak na neki od objavljenih kontakata. U suprotnom će to izgledati kao da ste uzeli igračku dječaku s kojim se ne želite igrati, a dobro znate da to nije pristojno. Također, uljudno molimo za svako suzdržavanje od prepravljanja i slobodna tumačenja misli iznesenih na ovim stranicama čiji tvorac jedini posjeduje ekskluzivno pravo na njihovu interpretaciju. Možda život nije, ali citat će svakako biti dovoljan.

* * *

Ovaj naputak je važeći za sve stranice na čiji sadržaj autorsko pravo polaže HomoLudens, a što ćete prepoznati po logotipu priloženom na dnu ovoga naputka.

Redakcija
27. veljače, 2009.

Blog
srijeda, svibanj 27, 2015
I. Na proplanku
Napokon mi umor priskrbi ponešto slobodnih dana na proplanku i zatekne me prilika ostaviti ovce da se broje same. Pomislih: danas su ionako svi stručnjaci u svemu, pa su izgledno i te moje ovce upoznate s nekom od računskih operacija, a ako i nisu, ta uvijek se možemo izvući nekom domoljubnom kompozicijom kako se ove nikada ne bi prodale za tuđi (zeleniji) pašnjak i šaku kamene soli. U tom me kukavnu bijegu od češljanja runa zatekla vijest o akciji mladih snaga koje, osebujno tumačeći zakone, nastoje ispraviti ili barem ukazati na nepravdu koja prijeti zauzeti i posljednji stolac u tom teatru apsurda.

Akcija Živog zida o ilegalnom ukapčanju struje očekivano je uzrokovala silnu ozarenost među zemaljskim robljem koje u tom specifičnom trenutku, zaglušenom aplaudiranjem okova, nije bilo svjesno (svih) posljedica veličanja jednog naoko nevinog prkosa. Jer ovo nije prkos Rose Parks niti će kazna biti izbacivanje iz klimavih kolica autoprijevoznika u stečaju. Taj dio kao da nije potpuno jasan nositeljima prkosa ili ga jednostavno sami sebi prešućuju kako bi se i porazu mogao pripisati okus pobjede.

Zakon o tržištu električne energije
Krajnji kupac
Čl. 61.

st. 2.
Krajnji kupac dužan je plaćati električnu energiju, sukladno ugovorenim i reguliranim uvjetima.

st. 13.
Zabranjeno je samovoljno priključenje objekata, postrojenja, uređaja ili instalacija na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, kao i puštanje u pogon istih.

st. 14.
Krajnji kupac je dužan omogućiti ovlaštenim osobama nadležnih elektroenergetskih subjekata pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi:
1. očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja i izmještanja mjernih mjesta izvan objekta ili na granicu vlasništva ili
2. obustave isporuke električne energije u slučajevima kada neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu s utvrđenim rokovima i uvjetima.
Onaj, kome će biti ispostavljen račun, iz sankcije sigurno neće iščitati trijumf niti će mu pomoći pozivati se na tih nekoliko zakonskih odredbi odabranih za juriš na nepravdu. No jurišati pogrešnim tumačenjem jednako pogrešno odabrana slova zakona može rezultirati uspjehom koliko i borba protiv suše uporabom zečjih nasipa.

Morat ćete dokazivati tko vam je dozvolio isključenje struje kad u Ustavu stoji da je država dužna svakom čovjeku osigurat osnovne uvjete za život.

( čl. 62. st.1., čl.65, st.1, čl.70. st.1... )

(Europska konvencija i zaštiti ljudskih prava, čl. 14. )

Mi možda kršimo zakon, ali nas vodi empatija, ljubav, solidarnost i humanost, dok Vas vodi želja za osobnim profitom. Sram Vas bilo govoriti da se zakoni moraju poštovati, pa Vi pišete zakone. Vaša stranka izglasava zakone u Saboru. Zašto izglasavate zakone koji su štetni za ljude? Mi to nikad ne bi i nećemo. (Glavni odbor Živog zida, index.hr)

Mnogo je upitnih tvrdnji u ovom objelodanjenju, posebno kada ih se pokušava osvjedočiti kroz pojedine ustavne odredbe.
Ustav Republike Hrvatske
Čl. 62. st. 1.
Obitelj je pod osobitom zaštitom države.

Čl. 65. st. 1.
Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.

Čl. 70. st. 1.
Svatko ima pravo na zdrav život.
Osim lutanja po Ustavu, luta se i po Kaznenom zakonu, pa je ni krivim ni dužnim (ali barem razvikanim) postao jedan perfireni članak koji, kada bi se tumačio onako kako ga tumači ulica, bio u izravnoj suprotnosti s poviše citiranim stavcima članka 61. Zakona o tržištu električne energije. No on to nije jer se obustava isporuke električne energije, zbog neispunjenja ugovorne obveze, ne smatra "izazivanjem poremećaja u redovitom životu stanovništva".

Kazneni zakon

Uništenje ili oštećenje javnih naprava
Članak 216.
1. Tko uništi, ošteti, izmijeni, učini neuporabljivim, ukloni, isključi ili ometa u radu napravu javne uporabe za vodu, toplinu, plin, električnu ili drugu energiju, ili elektroničku komunikacijsku opremu i time izazove poremećaj u redovitom životu stanovništva
Ove odredbe (iz kojih nisam iščitao da svaki građanin ima ustavno pravo na besplatnu električnu energiju, a dobro znamo da nema pravo ni na svijeću za grob ako je nema čime kupiti) ne citiram zato da bih nekoga uvjeravao kako je nešto dobro samo zato što je zakonito (upravo su ljudi prva prepreka za ostvarenje pravedna društva), nego da bih ukazao kako otpor ne podrazumijeva poštivanje samo onih zakona koji nam odgovaraju (pa onda ne dovodimo u pitanje odredbu o naknadi troškova promidžbe iz državnoga proračuna u izborima čiji smo bili sudionici), već i onih koje smatramo "aparthejdovskima" (premda su usklađeni s istim ustavom).

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

IV. Naknada troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Čl. 18.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:
– kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 5% važećih glasova birača

II. Požarne stube

Poduzimanje otpora podrazumijeva da smo upućeni u problem i sposobni ponuditi provediva rješenja. A ima li takva rješenja? Jedno od najbezbolnijih svakako je onaj koji uključuje samo olovku. Zakoni koje primijetimo tek kada nas nenadano pregaze njihove odredbe, mogu se mijenjati samo na jedan način - izborom onih koji su za to ovlašteni. Ako birači smatraju da je Živi zid sposoban za takve obrate (uslijed kojih bi onda i korištenje električne energije postalo temeljenim ljudskim pravom, a Teslina želja napokon bila uslišena), tko sam ja da ih zaustavljam?

Onaj manje bezbolan (jer uključuje "otimanje" od usta proračunu kojega, podsjetio bih, puni i gotovo proskribirano iseljeništvo, ali i turisti i ostali prolaznici te uvodi i sumnju u roditeljske kompetencije) podrazumijevao bi da se država aktivnije (financijski i nadzorom) uključi u zaštitu obitelji (dokle god čitam kako se djecu vraća zlostavljačima ili kako gladni učenici kradu užinu, smatram da se ne čini ni pola od dovoljnog). Pritom manjak novčanih sredstava ne bi smio biti izlikom jer kada novca ne bi bilo, onda bi ga izostalo i za puste organizacije, promocije ili priredbe nakon kojih ostaju samo minusi i pometanje. Zaštitu obitelji, posebice djece, kao oblika zaštite najviših interesa samog društva, valjalo bi riješiti kroz različite oblike subvencioniranja (od školskih udžbenika do pristupa vodi i električnoj energiji kao civilizacijskom minimumu) i poreznih olakšica (tu ne treba izmišljati toplu vodu nego uzeti od najboljeg i prikladnog što nude zemlje poput Švedske ili Švicarske i pritom ne biti iskompleksiran svojim socijalističkim podrijetlom) jer gomilanjem neplaćenih obveza i stvaranjem vojske ovršenih, blokiranih i na druge načine onesposobljenih članova društva (od kojih samo porezni dužnici duguju trećinu godišnjeg državnog proračuna), stvaraju se idealni uvjeti za masovni egzodus ili u najboljem slučaju propast (i time prekid agonije začete onoga dana kada su oči bile veće od želuca).
Za one koji pamte samo tri dana, valja podsjetiti da je već bilo aktiviranja zakonske odredbe kojom se omogućava subvencioniranje (primjer odluke Sanaderove vlade donesene 2008. godine) i da je nakon produljivanja na godišnjoj razini konačno ukinuto tijekom mandata vlade Jadranke Kosor 2011. godine.

Zakon o tržištu električne energije
Krajnji kupac
6. Radi posebnog gospodarskog i društvenog interesa, Vlada Republike Hrvatske može uredbom privremeno odrediti niže cijene u dijelu cijene električne energije za pojedinu kategoriju krajnjih kupaca u okviru univerzalne usluge.
Kao što sam već napisao, novca zasigurno ima, samo se nedovoljno kvalitetno raspoređuje (potrebe i prioriteti nisu prepoznati ili ih se ignorira) i time se uspješno udaljava od ideala uređena Ustavom.

Ustav Republike Hrvatske
Čl. 63.
Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje na dostojan život.
Dostojan život teško je osigurati politikom zaduživanja i grcanja u kamatama i stoga je osim pozivanja na Ustav nužna njegova izmjena i dopuna. Može li se takav zahvat očekivati u dogledno vrijeme i ima li voljnih koji bi nužnost ustavna ograničenja visine deficita prepoznali kao ključnu mjeru (kao što su je takvom učinili zagovornici ustavne definicije braka)?

III. Mladunčad (ostaje) u mraku

No vratimo se još malo robinhudovskim metodama uspostave pravde. Oni koji vole argumentirati predbacivanjem, reći će da protivnici posezanja za ilegalnim radnjama (što je možda bilo zgodno u vrijeme kada je za njima posezala jednako ilegalna Komunistička partija) pate od manjka suosjećanja (pa ne reagiraju na dramu majki koje svoju mladunčad kupaju u mrzloj vodi) te da je njihova bezdušnost posljedica toga što nikada nisu živjeli u mraku (ovakvi argumenti imaju posebnu težinu svojim klijanjem tijekom radnog vremena na najodgovornijem radnom mjestu - Facebooku). Morat ću razočarati pravdonoše: da, odživio sam i preživio rat i mrak. Majka je nosila jedinu svijeću po kući pod čijim smo treperenjem obavljali svoje zadatke (pa tako brat i ja pisali svoje zadaće), a u međuvremenu bi nosila lonce s vodom kako bi na jednoj staroj peći ugrijala vodu za kupanje. Nikada nije došla u napast da se ilegalno priključi na mrežu jer je bila svjesna da bi time najviše naštetila svojoj obitelji, ali i da bi to bilo protivno svemu što nas je učila - biti odgovoran, svjestan svojih mogućnosti i ulagati u sutra, a ne hvatati repove iz prošlosti. Naša susjeda, koja također nije imala struje, to nije činila za svoju djecu jer je bila okupirana potrošnjom dječjeg doplatka na svoje sitne ovisnosti. Do danas se uspjela razvesti, pobaciti i postati bakom djetetu svoje maloljetne kćeri. Zato sam poviše i spomenuo da djecu treba zaštititi od vlastitih roditelja kako bi se izbjegle neželjene situacije i ponašanja zbog kojih djeca nerijetko postaju žrtve loših (primarno financijskih) odluka odraslih koji napokon moraju shvatiti kako uređene države nema bez odgovornih pojedinaca i da to uključuje njih, a ne samo predstavnike vlasti.No prebacivanje odgovornosti i krivnje omiljena je hrvatska nesportska disciplina, pa u takvim uvjetima i ne čudi što se Robin Tesla iz Šervudskog Smiljana nameće kao jedan od hrvatskih spasitelja, a i s obzirom na povratak luka i strijele u lovstvo (kako se to predlaže novim izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu), trenutak nije mogao biti prikladniji.

homoLudens @ 18:45 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
Autorska prava
Svi tekstualni (izuzev citata koji su jasno istaknuti) i slikovni (početna stranica) zapisi na stranicama homoludens.bloger.hr su autorski i vlasništvo korisnika Index.hr blog servisa homoludens te se kao takvi ne smiju reproducirati, umnažati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričita pristanka autora.
Svezak II.
Trenutno online
 users online

Arhiva
« » vel 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Brojač posjeta
88900
Protivno oporuci
S naslovnica

Index.hr
Nema zapisa.